Här hittar du KomAn Bladet
med mera
Senaste Nytt
Årsmöte KomAN den 1 mars 2022
 


Hälsobingo 2022

Ansökan till Konstföreningen

KAF-Nytt 2021, 2 KAF-Nytt 2021, 1 KAF-Nytt 2020 KAF-Nytt 2019

Årsmöte
Den 1 mars, kl.17.00 har vi årsmöte i Stadshuskällaren. Anmäl dig via nyhetsbrevet.


Konstföreningen

Nu kan du via länken till vänster ansöka om medlemsskap i kommunens konstförening.
   
  Telefon: 0340 - 88 880    E-post: koman@varberg.se